استخدام:

از متقاضایان استخدام درخواست می گردد جهت بررسی سوابق و جزئیات فردی، فرم ذیل را تکمیل و در صورت دارا بودن فایل رزومه، آن در در محل مورد نظر آپلود نمایند.
 

  • فایل رزومه باید به صورت یک فایل PDF، با حجم کمتر از 500 کیلوبایت و به همراه عکس باشد.
  • در صورت انتخاب معافیت دائم، در قسمت توضیحات نوع معافیت ذکر گردد.