شاید شما هم جزء آن دسته از مدیران شبکه ای هستید که در مجموعه ی محل فعالیتتان با تعداد زیادی FortiGate و یا دیگر محصولات Fortinet در حال کار هستید، هرچند مدیریت و Config تجهیزات خانواده ی Fortinet در محیط GUI آن بسیار ساده و لذت بخش است، اما وقتی تعداد تجهیزات تحت کنترل شما زیاد گردد، ممکن است لاگین کردن و چک کردن تک تک تجهیزات دیگر ساده و لذت بخش نباشد.

از این رو شرکت Fortinet با ارائه ی تجهیز جیدید به نام FortiManager این امکان را به شما خواهد داد تا به سادگی تمامی تجهیزات تحت نظارت خود را در یک دستگاه Register کرده و با یک پنل قادر به کنترل تمامی FortiGate ها یا دیگر تجهیزات باشید. فورتی منیجر یک راهکار بسیار کاربردی برای سازمان های بزرگ خواهد بود تا بتوانند در کمترین زمان ممکن به اشراف اطلاعاتی در سطح تمامی تجهیزات امنیتی خود دست یابند.

Features and Benefits
End-to-end security operationalized visibility
Single-pane-of-glass manages more than firewalls
Central SD-WAN Deployment and Monitoring
Workflow for Audit and Compliance
API for Automation and Orchestration
Scale up to 10,000 managed devices
Cross-silo integration and automation
Managed FortiAP, FortiSwitch & FortiExtender
Integration & Security Fabric
Administrative Domains (ADOMs)
Multi-tenancy for role-based organizations
Centralized software upgrades and security updates
Configuration and Settings Management
Monitor and Report for Deep Visibility
NOC-SOC Operations Management
 

 
FortiManager Demo
FortiManager provides a single-pane-of-glass to manage Fortinet’s security and networking devices. Easily control the deployment of security policies, FortiGuard content security updates, firmware revisions, and individual configurations for thousands of Fortinet devices. In this demo, see how devices are registered, how policies and objects (along with policy packages) can be enacted, and how devices can be configured and updated easily.